Ons 'GPS' verwysings is as volg:

22 37 41.30S
28 37 31.96E

Gebruik gerus onderstaande kaart, wat rigtings, roete nommers  en afstande duidelik aandui om ons te bereik